Sobotné (26.5.) popoludnie bolo pre obyvateľov Družstevnej ulice v Sekuliach ako zo zlého filmu. Krátko po 15:30h vypukol za ich domami požiar. 

[youtube FQcsiAQGLZ4]

Najskôr žacal horať les. Pre silný vietor sa ale požiar z lesa preniesol na pole so suchou trávou za domami. Obyvatelia domov rýchlo chystali hadice s vodou a preventívne polievali svoje pozemky. Ďalší do príchodu hasičov hasili požiar lopatami.

 Foto: Andrej Škrabák

Ako prví prišli dobrovoľní hasiči zo Sekúľ a následne hasiči z Kútov, Moravského Svätého Jána a Borského Svätého Jura. Po skoro dvoch hodinách miesto požiaru opustili. Čo spôsobilo požiar zatiaľ nie je známe.

Miesto požiaru. Zdroj: maps.google.sk

Občania by mali , aby rešpektovali zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov. Pri pobyte v lese a v prírode dodržiavať najmä tieto pravidlá:

  • oheň zakladať iba na vyhradených miestach na to určených,
  • oheň nezakladať pri dlhotrvajúcom suchu – porast v okolí ohniska je príliš suchý a môže sa ľahko zapáliť,
  • oheň nezakladať pri silnejšom vetre, pred odchodom oheň dôkladne uhasiť (poliať vodou, zasypať zeminou), skontrolovať stav ohniska, pahreba nesmie obsahovať žeravé uhlíky, ktoré by mohol vietor rozfúkať,
  • oheň nikdy nenechať bez dozoru, dozor musí vždy vykonávať dospelá osoba,
  • v lese nezahadzovať sklenené veci, ohorky z cigariet,
  • je potrebné byť na eventuálny požiar pripravený: voda, plachta na hasenie, piesok a pod.,
  • ak sa oheň nepodarí uhasiť bezodkladne privolajte hasičskú jednotku – linka tiesňového volania č. 150, 112,
  • poskytnúť pri hasení osobnú pomoc.

Za vypaľovanie trávy hrozí fyzickej osobe  pokuta až 331,- €.

Ďalej: Záhorí.tv: Ohorok zrejme spôsobil požiar


.

BM Salon EV