Keď v Trende vyšiel príspevok Gabriela Beera o údajnej stavbe fabriky na protichrípkové vakcíny v Malackách, nikto netušil, akú „vojnu“ informácia rozpúta.

Foto: Michal Smrčok, Zdroj: Pluska.sk

Témy sa chopili aj ďalšie médiá. Prišlo totiž až k tomu, že organizácia Ľudia pre Malacky napísali otvorený list premiérovi, ombudsmanke a primátorovi Malaciek a 31.mája sa dokonca uskutoční mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ.

Primátor mesta Jozef Ondrejka ho zvolal na žiadosť poslancov. Jozefa Halcina, Jozefa  Mračnu, Štefana Baumana, Mariána Haramiu, Daniely Hamarovej, Pavla Spustu, Antona Pašteku a Vladimíra Moravčíka, ktorí požiadali primátora o zvolanie rokovania MsZ v súvislosti so  správou o výstavbe „Tajnej vírusovej fabriky“. Správu zverejnil 10. mája Týždenník TREND. Požiadali sme o vyjadrenie aj Správu štátnych hmotných rezerv, ale nenapísali nám svoje stanovisko k načrtnutej téme.

Za financovaním vírusovej továrne je štát, no všetko vraj prebehlo bez výskumu EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie, preto OZ Ľudia pre Malacky napísali spomínaný list adresovaný úradom. Celý projekt mal byť totiž dokonca realizovaný na Východe Slovenska.

Ako dnes uviedol portál Pluska.sk Prednostka obvodného úradu životného prostredia Patrícia Hanzová podáva podnet na stavebný úrad, aby stavbu zastavil. Problémom je práve EIA, ktorú spomínaný utajený objekt nemá.

Viac informácií vám po zistení viacerých faktov prinesieme na stránkach Záhorí.sk.

Jana Horvátová


.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

20 rokov