Na celom Záhorí sa očakáva výskyt búrok, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

S búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 – 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 17 – 23 m/s.

Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná,ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Zrážky: 20 – 40 mm
Vietor: 17 – 23 m/s

Zdroj: SHMU.sk


.

Lakovanie a Pieskovanie