Súkromná škola Evropský polytechnický institut Kunovice má pracovisko aj v Hodoníne.
Je tu možné absolvovať trojročné bakalárske štúdium v odboroch:

  • Elektronické počítače
  • Ekonomická informatika
  • Finance a daně
  • Management a marketing zahraničního obchodu

Formy štúdia sú:

  • denné – ideálne pre študentov, ktorí ukončili strednú školu, alebo
  • kombinovanou formou – víkendové štúdium pre zamestnaných.

Ak si nieste istý či by ste štúdium zvládli, škola ponúka tzv. nultý ročník od apríla do júna, kde môžete spoznať prostredie školy, vyučujúcich spôsob výuky a v neposlednom rade sa môžete pripraviť na štúdium prvého ročníka.

Peter Holúbek


.

Osobnosti kraja BSK