U záhradkárov v Sekuliach sa s dobrým ohlasom stretlo poriadanie prednášok a praktických inštruktáží priamo v záhradách, a to bez ohľadu na ročné obdobie.

V priebehu posledných dvoch rokov sme takto navštívili už sedem záhrad našich členov: manželov Štefana a Heleny Mračnovcov, doc.Ing.Jany Skalovej PhD., Jany Cipovovej a Stanislava Matuly, Jána Červenku a Ing. Mareka Kunšteka.

Tak ako pri každom stretnutí aj v sobotu 16.júna 2012 odznela krátka informácia k aktuálnej ochrane rastlín, prednáška o význame dusíka a dusíkatých hnojív pre tvorbu zdravej úrody, bola predvedená inštruktár letného rezu jabloní a prítomných 35 záhradkárov si prezrelo vzorové záhrady a výsledky doterajšej pestovateľskej práce našich členov Margity a Alojza Kollárovcov a manželov Anny a Františka Kopuničovcov.

Inštruktáž u manželov Kollárovcov

Majitelia záhrad informovali hostí o odrodách a pestovateľských postupoch a pripravili i vkusné a osviežujúce pohostenie. Odborné inštruktáže boli takto spojené i s príjemným odpoludňajším relaxom u ozaj milých hostiteľov.

Inštruktáž u Františka Kopuniča

Výbor ZO SZZ Sekule sa teší na pozvania ďalších našich členov do ich záhrad.

 

 

Ing. Alojz Kunštek

predseda ZO SZZ Sekule


.

Labková patrola