Naša škola bola jednou z 90 škôl Západoslovenského kraja, ktorá získala grant prostredníctvom Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis a zapojila sa do programu Pozitívna energia pre šport 2012.

Preto 26. júna sa uskutočnilo športové predpoludnie, kde za zvukov olympijskej hymny sa všetci žiaci základnej i materskej školy presunuli na multifunkčné ihrisko, kde sa odohral úvodný olympijský ceremoniál – vztýčenie vlajky, zapálenie olympijského ohňa, vypustenie holubíc a zloženie sľubu športovca a rozhodcu. Žiaci i so svojim učiteľmi vo farebných tričkách vytvorili živé olympijské kruhy a potom sa rozpŕchli po areáli školy, kde súťažili v rôznych disciplínach : skok do diaľky, hod loptičkou, skok do výšky, vrh guľou, šprint a vytrvalostný beh, preskoky cez švihadlo, prekážková dráha, penaltový a basketbalový kráľ, streľba zo vzduchovky, preskakovanie olympijských kruhov. Našim cieľom bolo, aby žiaci ocenili radosť z pohybu, ktorý sa stane príjemným zážitkom, na ktorý sa budú tešiť a stane sa nevyhnutnou súčasťou života. Aby zažili atmosféru športovej súťaže, vcítili sa do pocitov ozajstných olympionikov, porovnali si svoje sily, schopnosti a pohybovú zdatnosť so svojimi spolužiakmi. Mnohí žiaci sa na olympiádu pripravovali počas celého roka a ich úsilie bolo odmenené na záver výstupom na stupienok víťazov, silným potleskom, medailou a vecnými cenami.


Poďakovanie patrí všetkým učiteľom, žiakom i rodičom za nadšenie a pomoc pri realizácii tohto úspešného projektu.

Zuzana Burdová


.
Toto je čítané

BVS odporúča napúšťať bazény pomaly a prednostne v noci

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) odporúča odberateľom napúšťať bazény pomaly, mimo odberovej špičky…

20 rokov