Začiatkom júla 2012 vstúpila do platnosti novela zákona o vojenských obvodoch, kde najpodstatnejšou zmenou je povolenie vstupu na územie vojenského obvodu alebo jeho časti.

Vstupovať bez povolenia je možné v dobe keď tam neprebiehajú vojenské cvičenia alebo činnosti, pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia osôb. Na územie vojenského obvodu alebo jeho časť je trvalý zákaz vstupu ak na tomto území hrozí vážne ohrozenie života alebo zdravia osôb, ide o ohradenú alebo uzavretú časť vojenského obvodu, alebo je na tomto území obranná infraštruktúra.

V prípade, že občan NEBUDE REŠPEKTOVAŤ ZÁKAZ VSTUPU na časť územia vojenského obvodu, kde prebiehajú vojenské cvičenia, možno mu uložiť pokutu až do výšky 500 eur.

V zmysle zákona bude MO SR na svojom webovom sídle informovať o zákaze vstupu na územie vojenského obvodu. Podobne bude MO SR informovať v zmysle zákona o zákaze vstupu na územie vojenského obvodu aj obce susediace s vojenským obvodom. Obce sú potom v zmysle zákona povinné zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, informáciu, ktorú jej poskytlo MO SR o zákaze vstupu na územie vojenského obvodu.

Ďalej: Informácie o zákaze vstupu/plánovaných aktivitách

Na celé územie VVP Turecký Vrch je trvalý zákaz vstupu.


.

BM: Festival Záhrad