Koncom júna vandali chceli kradnúť káble v studni slúžiacej na polievanie futbalového ihriska v Závodoch. Následkom tohoto prišlo ku skratu na elektrickom vedení, vyhoretiu elektroniky a tiež čerpadla (škoda 700€).

Foto: obeczavod.sk

Počas najväčších horúčav nemali futbalisti ako polievať ihrisko. Našťastie prišli na pomoc hasiči, ktorí polievali ihrisko z cisternového hasičského auta.

“Ďakujeme hasičom za pomoc, pretože opäť pomohli dobrej veci a aj vďaka nim nám tráva nezhorela.”, takto sa poďakovali futbalisti hasičom na obecnom webe.


.

Je ok, ak nie si ok BSK