SPP, Nadácia SPP a EkoFond sme sa spojili, aby ste mohli zrealizovať vo vašej komunite, v mieste kde žijete niečo nové, zaujímavé, tradično-netradičné.

Založili nadačný fond a vyhlásili nový partnerský program SPPoločne, v ktorom sa o 320 000 eur uchádzalo takmer  700 projektov. Do verejného hlasovania postúpilo až 240 projektov. Hlasovať môžete aj za štyri  Záhorácke projekty.

Detský folklórny súbor Čáranek – hlasuj
Základná škola v obci Čáry chce založiť a od základov vybudovať Detský folklórny súbor Čáranek. Súbor budú viesť pedagogičky školy, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizáciou voľnočasových i kultúrnych aktivít pre deti. Folklórny súbor umožní deťom priamy kontakt s folklórnym umením, oboznámi ich s ľudovou tradíciou regiónu Záhoria. Prvé vystúpenie súboru je naplánované na podujatí pri príležitosti mesiaca úcty k starším v októbri 2012
Základní škola Čáry – požadovaná suma 4370€

Revitalizácia lesoparku – hlasuj
Občianske združenie Štvrtčan chce zrevitalizovať lesopark v obci. Po vyčistení priestoru od odpadu a zlikvidovaní náletových drevín tu plánujú osadiť lavičky, odpadkové koše i náučné tabule.
Občianske združenie ŠTVRTČAN – požadovaná suma 4791€

Bezpečne na cesty – hlasuj
Základná škola na ulici V. Paulínyho-Tótha 32 v Senici vybuduje dopravné ihrisko, ktoré bude slúžiť na výchovu a vzdelávanie a na praktický výcvik žiakov základných a materských škôl. Súčasne zriadia a aj miestnosť na teoretickú výučbu (obrazy dopravných značiek a dopravných situácií, poskytovania prvej pomoci, výcvikový softvér). Po vybudovaní dopravného ihriska okrem pravidelnej výučby žiakov, zorganizujú aj súťaž na bicykli bezpečne pre deti aj pre žiakov.
Základná škola Senica – požadovaná suma 8 800€

Športovo – náčný chodník Kuchyňa – hlasuj
Obec Kuchyňa vybuduje sieť troch športovo-náučných chodníkov v okolí vodnej nádrže v Kuchyni. Po vytvorených chodníkoch bude možné obísť priehradu suchou nohou v jej bezprostrednej blízkosti, takže bude môcť byť využívaný pre športovo – turistické aktivity obyvateľov a návštevníkov obce (najmä triatlon, beh, orientačný beh a turistika). Informačné tabule zároveň zvýšiť povedomie návštevníkov chodníka o faune a flóre územia, na ktorom chodník leží ako aj o obci Kuchyňa a jej okolia.
Obec Kuchyňa – požadovaná suma 9 485€


.

Osobnosti kraja BSK