Komisie pre šport a telovýchovu v spolupráci s komisiou kultúry pri MsÚ v Šaštíne – Strážach pripravujú pre vás 12. ročník v plážovom volejbale. Turnaj sa koná 28.7. – 29. 7. 2012 v RO Gazárka zo začiatkom o 9.15 hod.

!!! POZOR ZMENA !!!
28.7.2012 (sobota) sa hrajú kategórie MUŽI a ŽENY
29.7.2012 (nedeľa) sa hrá kategória MIX

Štartovné je 15,- € (na dvojicu).
Registrovať sa môžete vopred na tel. čísle 034 65 92 464, alebo priamo na mieste v deň konania turnaja do 9.00 hod.

Všetkých vás pozývame.

Jaro Suchánek


.

BM Salon EV