Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre búrky pre okresy Senica a Malacky výstrahu druhého stupňa a v Skalickom okrese prvého stupňa.

Jav: Búrky
Trvanie javu: 25.7.2012 od 14:55 do 19:00
Výstraha: Na Záhorí sa OJEDINELE najmä v oblasti MALÝCH KARPÁT očakáva výskyt silných búrok, ktoré predstavujú zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 – 40 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 23 – 29 m/s.
Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemernáa pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

Zrážky: 30 – 40 mm
Vietor: 23 – 29 m/s

Búrka v Malackách. Foto: Marek Šrámek   25.7.

Trocha vody. Foto: Kristína – Kúty 25.7.

Ulica je plná vody, búrka mala dosť silný dážď vodu máme všade. Foto: Katka – Závod 25.7.

Po búrke. Foto: Palo Pavlík – Sekule 25.7. 

Jav: Prívalová povodeň
Stupeň: 1. stupeň
Výstraha aktualizovaná: 25.07.2012 15:16
Trvanie výstrahy: od 25.07.2012 15:00 do 25.07.2012 19:00
Výstraha: Okres Senica a Malacky – Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom PA. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov.


.

Osobnosti kraja BSK