V piatok 10.7. 2012 sme sa zobudili do pekného letného dňa. No okrem slniečka nás v Dome Svitania, n.o. v tento deň čakala aj malá milá slávnosť pri príležitosti uvítania nášho nového auta.

Posledné úpravy, organizačné pokyny, privítanie hostí a už všetci len v napätí očakávali roztrhnutie pásky. Naše nové auto – Renault Kangoo – sme privítali za veľkého potlesku. Toto vozidlo sme zakúpili zo zdrojov z viacerých projektov, ktoré sme cielene na tento účel podávali. Všetky nám samozrejme neprešli, ale podarilo sa nám uspieť a dostali sme peniaze z projektu Úradu vlády SR z rezervy predsedníčky vlády Iveta Radičovej, od Medzinárodného ženského klubu v Bratislave a od súkromného darcu zo Slovenska. Všetkým donorom patrí naša vďaka.

Duchovný otec jakubovskej farnosti Stjepan Knatek dal nášmu autu požehnanie a posvätil ho, aby nás vždy v bezpečí dopravilo do cieľa. Milými slovami ho privítal aj predseda Správnej rady Domu Svitania, n.o. Ing. Jozef Bulla a za obec Jakubov sa prítomným prihovorila zástupkyňa starostu pani Denisa Moravčíková. Za Medzinárodný ženský klub vystúpila pani Zuzana Havlíková a spomenula o.i., že spolupráca Domu Svitania a IWC už trvá 15 rokov. Na záver riaditeľka Domu Svitania, n.o. spolu s členkou Medzinárodného ženského klubu Bratislava pani Kate de Buschere (ktorá je z USA) auto pokrstili šampanským. Túto milú príležitosť nám spestrilo vystúpenie mažoretiek zo súboru Lussy v Jakubove pod vedením trénerky Lucie Knotkovej.

Pozvanie na túto malú slávnosť prijali aj Lucia Hablovičová, ktorá sa tiež venuje rôznym dobročinným aktivitám, Kristína Balúchová zo spolupracujúceho OZ Pluto, Július Buday z Nadácie SLSP, naši priatelia a kamaráti, bývalí kolegovia … a mnoho obyvateľov obce Jakubov. Všetkých sme pozvali na prípitok a na malé občerstvenie. Pani Havlíková rozkrojila krásnu tortu, ktorá bola samozrejme v tvare a farbe nášho nového auta a chutila výborne.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšie milé stretnutia u nás v Dome Svitania.

Jana Fordinálová, Dom Svitania, n.o. Jakubov


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota