Od začiatku tohto roku vyhlasovali rôzne nadácie a združenia výzvy na získanie grantov. Naše občianske združenie 90871.sk neváhalo a snažilo sa vypracovať projekty tak, aby boli úspešné. Žiadostí sme podali niekoľko, avšak zatiaľ len jeden projekt bol úspešný.  

„Poklady starých mám“ je projekt, na ktorého realizáciu sme získali finančné prostriedky od Fondu GSK. Do Jarnej výzvy 2012, ktorú Fond GSK vyhlásil v apríli, sa prihlásilo 55 občianskych združení a organizácií so svojimi projektmi. Podporu Fondu získalo spolu 26 projektov a celková pridelená suma dosiahla 20 280 eur. Medzi hlavné kritériá, ktoré museli projekty spĺňať, patrila inovatívnosť, dlhodobá udržateľnosť projektu a merateľný dopad na začlenenie seniorov do spoločnosti. Projekt „Poklady starých mám“ sa zameriava na medzigeneračné prepojenie medzi seniormi a deťmi/ mládežou. Cieľom projektu je na jednej strane vytvoriť tvorivú dielňu pre realizáciu aktivít šikovných dôchodkýň, ktoré sa zameriavajú na umelecké aktivity a to predovšetkým ručné práce – aranžovanie a dekorovanie predmetov. Na druhej strane, zapojiť do realizácie deti a mládež, čím sa prehĺbi vzťah medzi generáciami. Projekt poníma realizáciu 7 kurzov, kde „patrónka“ projektu, p. Jana Bertová, naučí deti a mládež rôzne typy ručných prác. Výsledkom bude výstava prác vytvorených na základe tohto projektu.

S realizáciu projektu začíname už tento víkend t. j. 11. 8. 2012 o 13. hodine v sále kultúrneho domu v Moravskom Svätom Jáne, kam pozývame všetky deti a mládež, ktoré majú záujem naučiť sa niečo nové. Kurz je bezplatný a organizuje sa pod vedením pani Jany Bertovej. Pitný režim a malé občerstvenie zabezpečené. V prípade záujmu, kontaktujte ma na telefónnom čísle 0905 373 461.

Jana Leskovská


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024