Informačné centrum Europe Direct Senica vyhlasuje už štvrtý ročník fotosúťaže na tému „Starnutie s mladosťou“ pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Cieľom súťaže je prostredníctvom súťažných fotografií ukázať príklady aktívneho starnutia ako inšpiráciu pre nás všetkých. Taktiež odstraňovať medzigeneračné bariéry a uvedomiť si hodnotu toho, čo všetko môžu starší ľudia spoločnosti ponúknuť.

Keďže starnutie sa dotýka naozaj všetkých, starnite teda aktívne a zapojte sa do našej fotosúťaže so zábermi zachytávajúcimi starnutie s mladosťou a medzigeneračnú solidaritu. Uzávierka je do 19. októbra 2012.
Propozície fotosúťaže a prihláška nájdete na www.europedirect.senica.sk

Tomáš Polkoráb


.
Toto je čítané

Nominujte svoj obľúbený strom do súťaže Strom roka 2024

Už len pár dní má verejnosť na to, aby nominovala svoj obľúbený…

BM: Ustekana sobota