Slovenský hydrometeorologický ústav vyhlásil na celom Záhorí výstrahu 2. stupeň pre vysoké teploty.

Trvanie: 21.8.2012 od 12:00 do 19:00
V okrese Senica, Skalica a Malacky sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 – 37 °C. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,fyzické aktivity a tvorbu požiarov.
Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.
Teplota: 33 – 37 °C

Zdroj: SHMU.sk

 

Ako sa správať počas horúčav v lese
Pri využívaní lesa verejnosťou je každý povinný dodržiavať ustanovenia o ochrane pred požiarmi.

Na lesných pozemkoch je všeobecne zakázané najmä:

  • zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest,
  • používať otvorený plameň,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru aj:

  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania vzniku požiarov lesa je povinný plniť opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi a dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Miroslav Maca

Ďalej: Na Záhorí nepremávali vlaky, pri trati horelo


.

BM: Ustekana sobota