Starosta obce v spolupráci s VÚC Trnava rieši možnosť finančnej výpomoci občanom obce za škody spôsobené ničivou búrkou na majetku i na náhrobných pomníkoch na cintoríne.

Žiadame poškodených občanov, aby si prišli výšku škody nahlásiť na Obecný úrad osobne, na e-mail: obecmsjan@obecmsjan.sk, na telefónne čísla: 034/7770 120,121,122 len dnes 27.08.2012 do 16:00 hodiny. Po pracovnej dobe môžte volať i starostovi obce p. Antonovi Emrichovi na telefónne číslo:0905 814 399.

Pri nahlasovaní treba uviesť popis a výšku uvedenej škody. V prípade, že bude obci poskytnutá finančná výpomoc, budete musieť doložiť platný doklad o zaplatení opravy.


.

BM: Ustekana sobota