V septembri sa znovu začne školský a pracovný kolobeh. Niektoré menšie deti chodia „do“ a „zo“ školy v sprievode rodičov, iné si už musia dávať na ceste pozor samé.

Školáci sa musia na ceste samostatne orientovať a riešiť dopravné situácie. Nesprávne konanie môže mať za následok dopravnú nehodu.
Zraniteľnou skupinou sú najmä školopovinné deti a seniori. Veľkej väčšine úrazov detí na cestách sa dá zabrániť vhodnou prevenciou. Aby sa predišlo takýmto tragédiám na cestách, je dôležité, aby dopravnej výchove detí bola venovaná pozornosť už od najútlejšieho veku a aby samotní rodičia boli deťom v dodržiavaní „pravidiel na ceste“ príkladom. Polícia informuje rôznymi formami širokú verejnosť o dodržiavaní pravidiel v cestne premávke, ktoré zvyšujú bezpečnosť na cestách.

Dňa 07.09.2012 v čase od 7,15 hod. do 8,00 hod. sa bude konať preventívno – bezpečnostná akcia „Bezpečne do školy“ zameraná na dodržiavanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. V blízkosti niektorých základných škôl v Bratislavskom kraji budú policajti upozorňovať účastníkov cestnej premávky, najmä deti, na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky s cieľom zvyšovať ich právne vedomie v tejto oblasti.

Uvedená akcia sa uskutoční v blízkosti základnej školy na Kláštornom námestí v Malackách.

Zuzana Mišovičová


.
Toto je čítané

Vodič na Pezinskej Babe prekročil rýchlosť o 67 km/h

Vodič išiel na Pezinskej Babe rýchlosťou 137 kilometrov za hodinu. Za prekročenie…

BM: Ustekana sobota