Základná umelecká škola v Sekuliach oznamuje žiakom ZŠ a ich rodičom, ktorí majú záujem o štúdium v umeleckom smere,že prijímame žiakov na rok 2012/ 2013.

V ponuke sú dva študijné odbory:

  • výtvarný,
  •  hudobný.

Na hudobnom odbore je možnosť špecializácie na:

  • klavír,
  • spev,
  • akordeón,
  • dychové nástroje,
  • husle,
  • gitaru.

Školné je 9,95 € na polrok na výtvarnom odbore a 13,28 € na polrok na nástroj.

Prihlásiť sa môžete na t. č. 0915 081 053 u Mgr. Eleny Sedlákovej, ktorá vám v prípade záujmu poskytne aj bližšie informácie.


.
Toto je čítané

5+1 izbových rastlín, ktoré sú nielen pekné, ale majú aj zdravotné benefity

Domov plný kvetov je väčšinou útulnejší, ale možno ste nevedeli, že vám…

20 rokov