Práce na odstraňovaní škôd na streche ZŠ Sekule spôsobenej veternou smršťou postupujú podľa odborníkmi vypracovaného projektu.

Poškodené časti krytiny sa odstraňujú z dvoch zasiahnutých pavilónov „C” a „B”.
Koncom týždňa bude všetko pripravené na rekonštrukčné práce. Odstránením poškodených častí sa stáva školský priestor bezpečný pre žiakov i zamestnancov školy. Z uvedeného dôvodu sa školský rok 2012/2013 začína v pondelok dňa 10.9.2012 o 8.00 hod.

Na štvrtok dňa 6.9.2012 vyhlásila starostka obce Sekule brigádu na vyčistenie okolia budovy školy od zvyškov zateplujúceho materiálu. So sebou si prineste hrable.

Sekule.sk


.

Lapková patrola