Kúťanovi Martinovi Polákovi sa v nedeľu (9.9.) pred poludním podaril životný úlovok.

Rekordného sumca ulovil Martin Polák o 11:00 hodine v Kútoch na jazere u Janíčkov. Sumec mal dĺžku 231 cm a vážil 70 kg.

Ak chcete uloviť sumca, tak najvhodnejším dátumom bude streda 10.10. Obrovského sumca (274 cm a 109 kg) v Sekuliach ulovil rybár Antonín Borek v sobotu 7.7.

Bude sumec v novom logu MO SRZ Kúty?
Výbor MO SRZ Kúty vyhlasuje súťaž na zhotovenie loga rybárskej organizácie. Súťaž trvá až do 31.3. 2013 a jediným kritériom je umiestnenie názvu “MO SRZ Kúty” alebo “Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Kúty”.   Zúčasniť súťaže sa môžu členovia aj nečlenovia MO SRZ Kúty, bez obmedzenia veku a výhrou bude vecná cena. O výhercovi budete môcť rozhodnúť v apríli hlasovaním. Z prvých štyroch porota rozhodne o výhercovi. Viac informácií na stránke www.mosrz.kuty.sk


.

Lapková patrola