Na ceste z Veľkých Levár do Malaciek budú z oboch strán osadené zvislé dopravné značenie upozorňujúce na pohyb cyklistov. Pri obnove vodorovného značenia v septembri 2012 budú vyznačené aj jazdné pruhy.

Grafika: LPM.sk

O zlepšenie bezpečnosti cyklistov sa postaralo občianske združenie Ľudia pre Malacky spolu s cykloklubom Záhorák Malacky, ktorí požiadali Slovenskú správu ciest o úpravu značenia na ceste 1/2 v úseku medzi Malackami a Veľkými Levármi tak, aby cyklisti dostali viac priestoru.

Ako píše portál LPM.sk “Slovenská správa ciest začiatkom týždňa vyjadrila súhlas s tým, že vodorovné značenie nie je v súlade s platnou STN 73 6101/01 a nespĺňa šírkové usporiadanie jazdných pruhov ako aj spevnenej krajnice, ktorá ceste kategórii C11,5 prináleží. Stav na tejto ceste označili ako „dedičstvo“ po predchádzajúcom správcovi komunikácie.”


.
Toto je čítané

Hádzaná: Záhoráci budú hrať skupinu o 5. – 8. miesto

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s Považskou Bystricou. Išlo…

BM: Ustekana sobota