Pozývame Vás na výstavu ovocia a zeleniny, ktorú usporiada ZO SZZ Sekule v spolupráci s Obecným úradom Sekule ako súčasť remeselníckych dvorov. Záhradkársky dvor bude prístupný návštevníkom v dňoch 22. a 23. septembra 2012 v KD Sekule.

Otvorenie výstavy, spojené so slávnostným požehnaním úrody, sa začína dňa 22.9.2012 o 11.00 hod.

Oznamujeme vystavovateľom, že:

  • príjem vystavovaného ovocia, zeleniny a kvetov bude v KD Sekule vo štvrtok 20. septembra 2012 od 17.-20. hod. a v piatok 21. septembra od 16.-20. hod.
  • výstava bude otvorená v sobotu od 11.-19. hod. a v nedeľu od 10.-18. hod.
  • vystavované vzorky po skončení si vystavovatelia budú môcť prevziať v pondelok 24. septembra od 16.-18. hod.

Čo nájdete na výstave?
Vystavované bude ovocie, zelenina, kvety a to nielen zo Sekúl. Touto cestou sa obraciame aj na nečlenov SZZ, aby tiež využili túto príležitosť prezentovať svoju prácu na výstave.
K aktuálnemu výskytu chorôb a škodcov poskytneme cenné rady prostredníctvom našej poradne, a zároveň Vám predstavíme činnosť našej ZO formou prezentácie fotografií.
V rámci kultúrneho programu vystúpi folklórny súbor Sekulanky, k nahliadnutiu bude výstavka starého poľnohospodárskeho náradia a krojovaných figurín, výstavka starej poľnohospodárskej a záhradkárskej literatúry a súčasťou všetkého bude aj ukážka pletenia košíkov z prútia a predaj košíkarskych výrobkov od renomovaných majstrov.
Na výstave bude možnosť predaja vlastných výpestkov ovocia a zeleniny, ako aj produktov z nich a ručných prác.
Občerstvenie bude zabezpečené prostredníctvom bufetu.

Vážení priatelia, neváhajte, príďte medzi nás a vystavte svoje výpestky! Príďte a vystavte ich aj keď úroda ovocia a zeleniny je menšia, jablká, hrušky a zelenina sú drobnejšie, ako boli pred rokom! Vy Ste poctivo pracovali, snažili Ste sa zo všetkých síl a schopností zmierniť dopady neskorých mrazov a dlhotrvajúceho sucha a to až po zber tohtoročnej úrody. Teraz nadišiel čas poďakovať sa v pokore za jej požehnanie !

Ing. Alojz Kunštek
Predseda ZO SZZ Sekule


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota