Interaktívna výstava „Tvoja správna voľba“ bola opätovne nainštalovaná v Senici. Od 17. do 27. septembra si žiaci viacerých škôl mohli výstavu pozrieť v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

Senickí policajti v spolupráci s pracovníkmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva a centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie prezentovali projekt zameraný na prevenciu pred návykovými látkami. Hravým spôsobom, formou tvorivej dielne, sa projekt opiera o prevenciu trestnej činnosti v kontexte s užívaním drog. Inovatívnymi metódami informuje o negatívnych sociálnych, zdravotných a trestnoprávnych následkoch užívania alkoholu, tabaku a marihuany. Prvoradou úlohou tohto projektu je naučiť deti správnemu výberu a zvoliť si zdravý životný štýl pred zničujúcim. Výstavu si prezrelo a do projektu sa zapojilo 4O4 detí tretích a štvrtých ročníkov základných škôl v Senici a žiaci piateho a šiesteho ročníka Spojenej školy v Senici.

Dúfame, že projekt deťom sprostredkoval dostatok informácií o škodlivosti návykových látok a že ak budú tieto deti niekedy stáť pred rozhodnutím, že si na projekt spomenú a zvolia si správne.

Martina Kredatusová


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota