Dôsledkom nízkej informovanosti o možných následkoch užívania návykových látok v spoločnosti je znižovanie veku prvého kontaktu detí s drogami.

Prevencia nie je na dostatočnej úrovni a závisí od aktivity každej rodiny a školy. Občianske združenie Rodina a spoločnosť sa rozhodlo vyjsť v ústrety školským zariadeniam v Skalickom okrese v oblasti protidrogovej problematiky a vyhlásila školskú a celoslovenskú internetovú výtvarnú súťaž v rámci projektu: „Rodina bez cigariet“.

Úlohou detí je vytvoriť výtvarnú prácu  zameranú na nasledovné témy: zdravý životný štýl, prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam. Súťaž bude ukončená vernisážou s vyhlásením víťazov a odovzdávaním hodnotných cien.

Bližšie informácie nájdete na  www.rodinabezcigariet.sk alebo na   www.facebook.com/RodinaBezCigariet

Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu.

Radovan Blaha 

Mediálny partner


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota