Deti Materskej školy Sekule pri príležitosti Dňa úcty k starším prišli klientom DSS v Moravskom Sväzom Jáne zarecitovať a zaspievať pesničky, ktoré sa od začiatku školského roka deti naučili.

Dedkovia a babičky ich odmenili zaslúženým potleskom a pridali sladkú odmenu. Návšteva bola milým spestrením ich pobytu v DSS.

Martina Pokorná


.

Osobnosti kraja BSK