Dňa 15.10.2012 sa v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. uskutoční 2.ročník dopravno – preventívnej akcie pri príležitosti „Dňa bielej palice“.

Akcia sa uskutoční v Malackách daný deň na určených priechodoch pre chodcov. Dopravno – preventívna akcia je pripravená v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pri príležitosti Svetového dňa bielej palice.

Cieľom akcie je dať do povedomia účastníkov cestnej premávky, najmä vodičom motorových vozidiel, aj nevidiacich chodcov a funkcie bielej slepeckej palice. Zrakovo postihnutí ľudia mávaním bielej palice pred priechodom, naznačujú úmysel prejsť na druhú stranu cesty. Biela palica je symbolom nevidiacich a slabozrakých ľudí. Je pomôckou pre samostatný a bezpečný pohyb nevidiaceho človeka. Upozorňuje vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky na prítomnosť osoby vyžadujúcej si zvláštnu pozornosť.

Počas preventívnej dopravnej akcie budú príslušníci Policajného zboru  zabezpečovať dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, súčasťou ktorej budú aj chodci so zrakovým postihnutím. V zmysle § 4 ods. 1 písm. e/ zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám.

Zuzana Mišovičová


.
Toto je čítané

Festival Fest Zdravo v Jánoch prinesie sériu prednášok a rozhovorov o zdravom životnom štýle

Festival zdravého životného štýlu Fest Zdravo v Malom parku pri zdravotnom stredisku…

BM: Ustekana sobota