Na prvej základnej škole v Senici sa 14. októbra konala detská hasičská súťaž financovaná v rámci mikroprojektu „Aj tak raz budem … dobrovoľným hasičom“ .

Súťažné kolektívy DHZ Senica a SDH Svatobořice – Mistřín .

Na súťaž sa v chladnom počasí prišlo predstaviť šesť dievčenských a osem chlapčenských kolektívov zo Slovenska a Čiech. Súťažilo sa v disciplínach štafeta na 400m cez prekážky, požiarny útok CTIF, pretek jednotlivca a kráľovský požiarny útok s vodou. Každé hasičské družstvo malo dva pokusy, s ktorého sa do výsledného poradia započítaval ten lepší. Popri celkového poradia DHZ Senica v spolupráci Mestom Senica odovzdali menšie ceny za najlepšie dosiahnuté časy jednotlivých disciplínach.

V preteku jednotlivcov bol najrýchlejší chlapec Dominik Hajný časom 11,20 s SDH Svatobořice – Mistřín, najrýchlejšie dievča s DHZ Senica Viktória Horná dosiahla čas 14,44 s. V štafetovom behu na 400m s prekážkami boli najrýchlejšie domáce staršie dievčatá s výsledným časom 94,22 s a chlapci s DHZ Kúty s výsledným časom 87,93 s. V požiarnom útoku CTIF obsadili prvé miesto dievčatá s DHZ Zeleneč s výsledným časom 55,15 a chlapci s DHZ Kúty s výsledným časom 55,72 s. V kráľovskej disciplíne si vybojovali prvenstvo dievčenské kategórií dievčatá s DHZ Zeleneč s výsledným časom 18,57 a chlapci z južnej Moravy SDH Svatobořice – Mistřín s výsledným časom 22,54 s.
Celkové poradie v dievčenskej kategórií : 6 miesto DHZ Senica II s časom 309,90 s, 5. miesto DHZ Sološnica s časom 302,43 s, 4.miesto DHZ Moravský Svätý Ján s časom 247,23 s, 3. miesto DHZ Kúty s časom 238,31 s, 2 miesto DHZ Senica I s časom 225,82 s a 1. miesto DHZ Zeleneč s časom 221,67 s.

Celkové poradie v chlapčenskej kategórií: 8. miesto DHZ Senica s časom 323,99 s, 7.misto DHZ Jablonica s časom 310,87, 6. miesto DHZ Sekule s časom 294,87, 5. miesto DHZ Podbranč s časom 259,11 s, 4. miesto SDH Svatobořice – Mistřín II s časom 254,89 s, 3.miesto DHZ Moravský Svätý Ján s časom 254,75 s, 2. miesto SDH Svatobořice – Mistřín I s časom 234,64s a 1. miesto DHZ Kúty s časom 204,23s.

Po odovzdaný cien víťazom sa organizátori poďakovali všetkým rozhodcom a zúčastneným kolektívom a všetci sa tešíme na budúci rok, kde sa táto súťaž bude konať v letnejšom termíne pod Názvom Memoriál Soni Cádrovej .

Milan Černák


.

Je ok, ak nie si ok BSK