Vzhľadom na špecifické podmienky jazdy v jesennom a zimnom období (ranné hmly, sychravosť, lokálne námrazy, inverzia a pod.), ktoré si od vodičov vyžadujú dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, najmä tých, ktoré majú bezprostredný vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bude polícia vykonávať zvýšený dohľad nad cestnou premávkou.

Vo vzťahu k nemotorovým účastníkom cestnej premávky je dôležité, aby vodiči rešpektovali práva chodcov a cyklistov, najmä na priechode pre chodcov. Starší ľudia a deti sú rizikové skupiny a často sa správajú nepredvídateľne, preto je na mieste zvýšená opatrnosť najmä v okolí škôl, obchodných centier, kostolov ale aj kultúrnych a reštauračných zariadení.

Polícia bude vykonávať zvýšený dohľad nad cestnou premávkou v dňoch 26. – 28.10. 2012 a 31.10. – 04.-11.2012 počas Sviatku všetkých svätých, kedy je predpokladaná zvýšená intenzita cestnej premávky s dôrazom na príjazdové komunikácie k cintorínom, kritické úseky a miesta.

Osobitnú pozornosť budeme v dňoch 31.10. 2012 a 01.11. 2012 v čase od 12.00 h do 20.00 h venovať hlavným cestným ťahom. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dbali na zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť.

Michal Hanus


.

Osobnosti kraja BSK