V utorok 23. októbra 2012 bolo slávnostným otvorením spustené do prevádzky novovybudované multifunkčné ihrisko na školskom dvore, čím sa mnohým športovcom v našej obci splnil niekoľkoročný sen.

Po príhovore starostu obce Ing. Branislava Vávru a riaditeľky základnej školy Mgr. Marty Šimkovej sa slávnostným výkopom odštartoval priateľský zápas našich futbalistov s FK Senica.

Vybudovanie multifunkčného ihriska patrilo k jednej z priorít predvolebnej kampane starostu a splnením tohto sľubu potešil iste nielen svojich voličov. Ako uviedol pán starosta “Verím, že ihrisko bude dobre slúžiť našim deťom a všetkým športovcom, že si ho budeme chrániť a budeme ho využívať nielen pri reprezentáciách, ale aj pri rekreačnom športe s priateľmi. Investícia, ktorá predstavuje približne 45 tisíc Eur je investíciou do rozvoja športu a pohybových aktivít v našej obci, no najmä investíciou do našich detí.”

“Na našej škole máme veľa športových talentov, a preto ďakujem za vybudovanie multifunkčného ihriska na školskom dvore, náš sen sa stal skutočnosťou.” uviedla riaditeľka základnej školy Marta Šimková.

Multifunkčné ihrisko bude možné si prenajímať od pondelka 29. októbra 2012, rezervácie u správcu ihriska Gregora Píra, Školská 695, Kúty, tel. 0905 754 020.

Prevádzka ihriska:
8.00 – 15.00 pre vyučovacie potreby žiakov ZŠ a MŠ Kúty
15.00 – 22.00 pre mimoškolskú činnosť a verejnosť

V dňoch pracovného voľna, sviatkov a školských prázdnin:
8.00 – 22.00 pre verejnosť a športové kluby amatérske i profesionálne

Poplatok:
6 €/hod. – občania nad 16 rokov
2 €/hod. – deti do 16 rokov
pri použití osvetlenia sa cena za prenájom zvyšuje o 2,- € za každú začatú hodinu

Daša Krátka


.

BM: Festival Záhrad