V dňoch 17.-18.10.2012 sa uskutočnilo celonárodné cvičenie HAVRAN 2012. Cvičenie sa vykonalo na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 320 z 18. mája 2011, v ktorom bolo uložené ministrovi vnútra ako predsedovi Ústredného krízového štábu v spolupráci s ostatnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR pripraviť a realizovať cvičenie simulovanej havárie jadrového zariadenia v SR na národnej úrovni.

.
Toto je čítané

Čo prináša 16. číslo Záhoráka

16. číslo najčítanejšieho regionálneho týždenníka opäť prináša udalosti zo Záhoria, ktoré stoja…

BM: Ustekana sobota