Zimná pohotovosť na jednotlivé víkendy a sviatky je v Malackách určená na obdobie od 17. 11. 2012 do 14. 4. 2013.

Foto: Stanislav Osuský

Každá zmena je zložená z vedúceho zmeny a piatich robotníkov, ktorí v čase pohotovosti nesmú požívať alkoholické nápoje, musia byť nepretržite dostupní a pripravení kedykoľvek nastúpiť do služby.

„Z techniky je pre nás základom traktor s radlicou a sypač s prednou uhŕnacou radlicou, ale používame aj iné stroje,“ hovorí vedúci oddelenia služieb MsÚ F. Klíma. „Na posyp využívame len piesok a drvinu, ktorú podľa potreby z lomu v Sološnici. Využívame aj starý piesok, ktorý sme získali v rámci výmeny piesku z pieskovísk,“ dodáva F. Klíma. Predpoklad spotreby materiálu hovorí o 50 tonách piesku a 80 tonách drviny.

„Apelujeme na všetkých obyvateľov, aby sa aj oni prispôsobili zimným podmienkam, týka sa to vodičov, bicyklistov aj chodcov. Naše možnosti sú kapacitne i finančne obmedzené a pri údržbe postupujeme podľa schváleného poradia čistenia, teda najskôr čistíme trasy autobusov, postupne miestne komunikácie I., II. a III. triedy, ale aj frekventované či nebezpečné trasy pre chodcov, napr. nadchod k Zámockému parku,“ upozorňuje F. Klíma.

Tatiana Búbelová


.

BM: Festival Záhrad