Počas víkendu bola Colným úradom Trnava ukončená kontrola tovaru, ktorá vzhľadom na jeho množstvo prebiehala dva dni. Kontrola bola vykonávaná colníkmi Colného úradu Trnava na Pobočke Colného úradu Brodské v rámci colného konania na prepustenie zásielky do colného režimu voľný obeh s umiestnením tovaru na trh Spoločenstva.

Tovar pochádzal zo Sýrie a smeroval na Poľský trh. Pri kontrole zásielky colníci v spolupráci s deklarantom zistili, že táto obsahuje okrem iného aj textilný tovar, pri ktorom vzniklo podozrenie, že ide o napodobeniny ochranných známok SPONGEBOB, GOOFY, SMURF, MICKEY MOUSE, DOLCE&GABANA, HELLO KITTY.

Konkrétne išlo o dievčenské a  pánske svetre v celkovom počte 3351 kusov. Z toho dôvodu colníci pristúpili k zaisteniu podozrivého tovaru. So zisteniami trnavských colníkov boli bezodkladne oboznámené oprávnené osoby – majitelia ochranných známok. Colný úrad Trnava v spolupráci s nimi bude ďalej konať vo veci ochrany práv duševného vlastníctva. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla majiteľom ochranných známok predajom zaisteného tovaru na trhu ako originálnych výrobkov, bude z dôvodu viacerých oprávnených osôb a množstva zaisteného tovaru vyčíslená dodatočne.

Po potvrdení podozrenia, že ide o falzifikáty ochranných známok, bude Colný úrad Trnava s cieľom ochrany práv duševného vlastníctva a ochrany trhu spoločenstva postupovať v súlade s príslušnými colnými predpismi, ktoré umožňujú tovar zničiť. V prípade právoplatného rozhodnutia súdu, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva hrozí právnickej osobe/držiteľovi tovaru pokuta až do výšky 66 387,83 €.

Iveta Švárna


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota