Čitatelia odovzdali 38 knihám v ankete celkovo 3933 hlasov v 16 verejných knižniciach a v internetovom hlasovaní.

“Encyklopédia Suchohradu Dimburka” sa počtom 948 hlasov stala Knihou Záhoria 2011. Vydal ju Obecný úrad Suchohrad a zostavil ju autorský kolektív, vedený historikom Františkom Višvéderom. Takmer 400-stranovú knihu, doplnenú veľkým množstvom fotografií, obrázkov i notových záznamov piesní. Jednotlivé abecedne radené heslá dôkladne oboznamujú čitateľov o všetkých oblastiach života obce v minulosti, etnografii, osobnostiach.  (zdroj: dejinyzahoria.sk)

Kniha Radoslava Ragača a Ivany Fialovej “Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč” obsadila s 594 hlasmi druhé miesto. Na treťom mieste skončila kniha “Heligónka. Dejiny diatonickej harmoniky.” od Pavla Grimma s počtom 371 hlasov.
Súťažné knihy museli byť vydané v roku 2011 a museli mať spojitosť so Záhorím. Organizátorom ankety sú  Záhorská knižnica Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica, mesto Senica, Záhorské múzeum Skalica a Malacké centrum kultúry.

.
Toto je čítané
Výhľad z Perneka (28.9. 2023) Foto: Slávik Tomáš

SHMÚ vydal výstrahu pred búrkami aj na sobotu

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na sobotu (25.5.) od 11:00 do 20:00 výstrahu…

20 rokov