Problém nelegálnych skládok trápi celý svet. Nelegálne skládky, čiže čierne skládky trápia určite každého z nás. Šrotonátor cestoval časom, aby nás varoval a ukázal správnu cestu.

On jediný vie, ako bude svet bez recyklácie vyzerať. Šrotonátor – kyborg prichádza z roku 3002 – z budúcnosti, ktorá je v dôsledku nerecyklovania elektroodpadu zahltená pokazenými a nepotrebnými spotrebičmi. Ľudia živoria na okraji ekodžungle, strácajú pojem o čistote a poriadku.

Do tohto neutešeného a zdevastovaného sveta sa zakotúľalo jedno červené jablko. „ Slniečko už menej hreje, šibal vetrík len sa smeje. Zbiera stromom listy, konáre im smelo čistí. Pohvizduje po chotári jabkám nastali zlé časy. Kotúľajú sa sem i tam ….“ V ďalekej krajine, v krajine za siedmimi horami a za siedmimi dolinami, kde sa piesok lial a voda sypala nastala ťažká hodina.“ „ Rata ľudia, rata, kto tú katastrofu zráta?“: narieka zajko. Žiaci sa vypravili do školy. Nechýba cigaretka a neporiadok okolo školy – no to majú na háku. Prichádza bezdomovec uťahaný, smädný a hladný. Za sebou ťahá kontajner, z ktorého akési čudo kričí: „ Mamo dajte niečo jesť, hladný som!“

Kto sa skrýval v kontajneri asi tušíte. Bol to kyborg- záchranca našej planéty. Ale naši žiaci sa nedali zahanbiť. Vraj kyborg všetko požerie, ale … žiaci veľmi rýchlo vedeli odpad roztriediť. Vedeli, kam patria použité pet fľaše – tie na škole triedime do odpadových vriec, na nepotrebné batérie máme zbernú nádobu a červený kontajner je určený na pokazené spotrebiče. Starý papier patrí do zberu. Tí najšikovnejší dostali sladkú odmenu.
Och, zabudli sme Vám prezradiť, že kyborg je kybernetický organizmus – živá bytosť zložená z elektronických súčiastok.


Divadielko pre mladších žiakov pripravili a nacvičili naši šikovní deviataci pod vedením zrš O. Hájkovej. Deviataci, ďakujeme Vám.
V druhom dejstve mladší žiaci plnili ďalšiu úlohu. Deviataci vyhlásili súťaž o najmenší, najväčší elektrospotrebič, ktorý patrí do zberu. Najmenší spotrebič priniesol Ľ. Hájek žiak 3.A triedy. Najväčší spotrebič priniesla Pavlínka Hlavenková z 1. B triedy. Najaktívnejšie žiačky tohto zberu boli P. Hlavenková a Kristínka Kovariková z 3.A triedy. Krik a hurááááááááá sa ozývalo z 3. A najaktívnejšej triedy – priniesli 20 spotrebičov.


Kde kyborg prespáva? Na každej čiernej skládke komunálneho odpadu. Lenže… poriadok si musíme spraviť my „ľudia“
Žiaci našej školy všetkým odkazujú „environmenťák je správna vec, tvrdí každý jedinec.“
Viac foto si pozrite na www.zsvlevare.edupage.org – fotoalbum – Návšteva mimozemšťana

Deviatačky reportérky


.

Je ok, ak nie si ok BSK