Na operačné stredisko OR HaZZ v Senici bol nahlásený dňa 6.11.2012 o 23:03 hod. požiar opustenej budovy v areály bývalej kasárne na Železničnej ulici v Senici.

Po príchode na miesto udalosti hasičská jednotka prieskumom zistila, že sa jedná o požiar drevených hranolov v bývalej jedálni vojenského útvaru. Nakoľko priestor bol uzatvorený, príslušníci museli vniknúť do vnútra násilne, čo sa im aj podarilo za pomoci hasičskej sekery.

Príslušníci HaZZ počas vykonávania zásahu používali autonómne dýchacie prístroje. Počas vykonávania hasiacich prác sa v blízkosti miesta udalosti nachádzala jedna osoba, ktorá javila značné známky podnapitosti. Z tohto dôvodu boli na miesto udalosti povolaní príslušníci PZ SR, ktorí túto osobu zaistili. Po úplnej likvidácii požiaru, zbalení vecných prostriedkov a zdokumentovaní udalosti sa hasičská jednotka vrátila o 00:05 hod. na základňu. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.

Marián Hruška


.

Osobnosti kraja BSK