Mikuláš ešte nesypal, veď je len november, ale v MŠ Moravský Sv. Ján sa s akciami akoby roztrhlo vrece.

Dňa 6. novembra zavítali na dvor MŠ príslušníci policajného zboru. Keďže november v MŠ sa nesie nielen v duchu jesene, ale aj dopravy a bezpečnosti na cestách a bezpečnosti ako takej, požiadali sme príslušníkov polície o návštevu a krátku ukážku z ich práce. Doviedli si so sebou aj svojich štvornohých pomocníkov. Deti so zaujatím sledovali ukážku policajného výcviku. Tak isto ako pri iných podujatiach i teraz sa deti formou zážitkového učenia dozvedeli čo je úlohou a poslaním PZ. Nielenže pozorovali prejavovanie sa vzťahu a spoluprácu psovoda a jeho psa, ale presvedčili sa ako je dôležité, aby sa vnímali a rešpektovali. Tiež sa deti dozvedeli ako štvornohí pomocníci pomáhajú zadržať zlého uja, ktorý ubližoval alebo by mohol ublížiť iným. Deti sa zoznámili s policajným autom. Na záver sme si navzájom poďakovali a zamávali sme ujom policajtom na cestu.

Dňa 9. novembra sme sa zúčastnili divadelného predstavenia Klokánkovo dobrodružstvo. Predstavenie bolo pre deti zaujímavé tým, že sa do deja mohli priamo zapojiť a neboli len pasívnymi poslucháčmi. Zároveň počas predstavenia sa prepracovali k mnohým informáciám o deťoch a zvieratkách z rôznych svetadielov. Medzi našimi deťmi boli i také, ktoré svojimi vedomosťami excelovali počas predstavenia. Deti si vyskúšali i exotické kostýmy, počuli zaujímavé nahrávky z prírodného prostredia daného svetadiela. Ale viete čo bolo prinajmenšom zarážajúce? Deti vedeli všeličo možné o cudzine, ale čo je valaška, bryndzové halušky a náznak slovenského kroja im bolo neznámou. Malo by to byť inšpiráciou a podnetom na zamyslenie nielen pre nás v MŠ, ale i pre rodičov.

V. Gajdová


.

Lapková patrola