Hokejový club Dukla o.z. Senica vyhlasuje verejnú zbierku s názvom „DUKLA POMÁHA“ na získanie finančných prostriedkov pre poskytnutie finančnej pomoci Domovu sociálnych služieb v Rohove, Detskému stacionáru Svetluška v Senici a Detskej onkologickej klinike LF UK a DFNsP Bratislava.

Prispieť môžu všetci poukázaním finančných prostriedkov na osobitnom účte:

6622890025/1111 v.s. 1111122222

vedenom v UniCredit Bank Slovakia a. s., pobočka Senica. Pravidelne na tejto stránke budeme informovať o aktuálnom finančnom stave účtu. Všetkým darcom srdečne ďakujeme a veríme, že sa nám podarí vyzbierať čo najviac prostriedkov. Verejná zbierka sa bude konať od 10.11.2012 do 30.11.2012.

Dukla vytvorila verejnú zbierku na základe toho, že MOVEMBER nemá oficiálne zastúpenie na Slovensku.

movember              movember

hcduklasenica.sk


.

INAT Rezanie laserom