Jeseň so sebou prináša nástrahy na cestách nielen pre vlhkú vozovku, hmly a zníženú viditeľnosť. Na cestách sa počas celého roka vodiči môžu stretnúť aj s „účastníkmi“ cestnej premávky, ktorí na komunikácie nepatria.

Ide o zvieratá prechádzajúce cez vozovku. Tieto sú často príčinou dopravných nehôd a škodových udalostí. V minulom roku polícia v Bratislavskom kraji eviduje celkovo 25 dopravných nehôd, pri ktorých došlo ku stretu so zvieraťom, alebo pri ktorých bolo zviera príčinou dopravnej nehody. V tomto roku evidujeme do konca októbra 12 takýchto nehôd.

Časť lesnej zvery je aktívna v nočných a večerných hodinách, kedy sa môže zvýšiť aj jej výskyt na komunikácii. Znížená viditeľnosť v jesenných mesiacoch zvyšuje preto riziko, že zviera uvidíte v poslednej chvíli. V takomto prípade nepoužívate na vyplašenie svetlomety. Zviera by mohlo zostať paralyzovane stáť, čo vodiča prinúti zastaviť tiež. Tým môže vzniknúť nová prekážka v cestnej premávke, ktorá môže byť príčinou zrážky s iným účastníkom cestnej premávky. Na vyplašenie zvieraťa použite radšej klaksón. Pozor, keď prejde cez cestu jedno zviera, neznamená to, že za ním nebudú nasledovať ďalšie! Zostaňte preto opatrní a nezvýšte hneď rýchlosť.

Ako postupovať pri strete so zverou:

  • v prípade stretu s mŕtvym zvieraťom nemanipulujte
  • privolajte políciu alebo v prípade škodovej udalosti informujte správcu komunikácie alebo miestne príslušné poľovné združenie
  • jediný, kto je oprávnený s lesnou zverou manipulovať je oprávnená osoba miestne príslušného poľovného združenia

Ak pri dopravnej nehode vystúpite z vozidla, nezabudnite na základné zásady bezpečnosti. Oblečte si reflexnú vestu a zabezpečte riadne svoje vozidlo.
Aby ste takýmto stretom predišli, znížte pri zlej viditeľnosti rýchlosť a zvýšte opatrnosť.

Petra Hrášková


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota