Občianske združenie 90871.sk v spolupráci s OZ Človek v ohrození vás v rámci medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet pozývajú na premietanie filmu Vnuci a vnučky kubánskej revolúcie.

Festival Jeden svet je jediným kultúrno-vzdelávacím podujatím na Slovensku, ktoré sa komplexne zaoberá ľudsko-právnymi a globálnymi témami. Každoročne prezentuje okolo 70 dokumentárnych filmov prevažne zahraničnej produkcie, vyše desiatku diskusií na aktuálne témy, fotografické výstavy a koncerty.

Film sa bude premietať 9. 12. 2012 o 18 hod. v kaviarni mycaffe – kultúrne centrum Moravský Svätý Ján.

[youtube AUlK1tS4Sf4]

Vstup je zdarma, trvanie 60 min., české titulky. Dokument dáva priestor mladým ľuďom na Kube, ktorí hovoria o svojich pocitoch nádeje i zúfalstva. Niektorým nechýba humor, iní neskrývajú odpor.

Kuba je najväčším ostrovným štátom v Karibiku, bývalou španielskou kolóniou, ktorá úplnú nezávislosť vyhlásila v roku 1902. V roku 1933 sa k moci dostal seržant Fulgencio Batista, ktorý v krajine zaviedol relatívne otvorenú vládu. Počas jeho druhej vlády došlo k pomerne vysokému nárastu represií, korupcie, prostitúcie a k zhoršeniu ekonomickej situácie. To vyvolalo odpor u veľkej časti obyvateľstva, ktoré sa pridalo na stranu revolučných síl pod vedením Fidela Castra. Fidelovi sa podarilo úspešne zvíťaziť nad armádou Fulgenciu Batistu a obsadil Havanu. Fidel Castro, po vstupe do Havany, ohlásil plán na zorganizovanie slobodných volieb, ktoré sa však nikdy nekonali. Po víťazstve zaviedol tvrdé tresty pre odporcov a kontrarevoluciónárov. Bežní Kubánci opúšťali Kubu vo viacerých vlnách, v 90-tych rokoch odišli tisícky Kubáncov loďkami do USA. Veľké množstvo z nich pri tomto pokuse zahynulo.

Aj napriek tomu, že Kuba je signatárom viacerých medzinárodných dohôd o ľudských právach a ich rešpektovanie je zaručené aj Ústavou Kubánskej republiky, hrubým spôsobom ich porušuje:  

  • obmedzuje slobodu slova ako aj zhromažďovania
  • nerešpektuje petičné právo a právo obyvateľstva na informácie
  • aj napriek tomu, že Raúl Castro urobil reformy v oblasti podnikania či migračnej politiky, Kubánci ešte stále čelia mnohým obmedzeniam a do veľkej miery sú zaťažení daňami
  • tvrdá cenzúra tlače – vychádzajú dva oficiálne denníky strany, distribúcia iných periodík kritických k režimu je ilegálna a trestná
  • trestné je aj zakladanie politických strán a hnutí, keďže jedinou povolenou stranou je Komunistická strana Kuby na čele ktorej stojí prezident Raúl Castro

A ako sa žije mladej generácii? Jedným z hlavných problémov, ktoré trápia mladú generáciu na Kube je nemožnosť nájsť si prácu. Mladí ľudia majú výrazne obmedzený priestor pre svoju realizáciu. Mladá generácia nezažila revolučné časy, neprechováva zvláštnu úctu ani rešpekt voči jej lídrom. Ich ambíciou je predovšetkým uplatnenie sa v živote a naplnenie svojich predstáv. Chcú žiť ako ich rovesníci mimo Kuby. Cenzúra sa na Kube vzťahuje aj na umenie. Mladí umelci, hudobníci, maliari svoje umenie prezentujú často ilegálne, čím sa vystavujú riziku možných represií. Podporu pre svoju tvorbu hľadajú často v zahraničí.

Kedy sa Kubánci dočkajú skutočných reforiem? Po nástupe Raúla Castra k moci, uskutočnil kubánsky režim viacero reforiem, najmä v ekonomickej oblasti, avšak k reforme politického systému nedošlo. Vedúcu úlohu v štáte má naďalej Komunistická strana Kuby. Režim naďalej obmedzuje vznik nezávislých médií či právo občanov na informácie. Prístup na internet je limitovaný a cenzurovaný. Viaceré stránky sú blokované. Akýkoľvek politický či občiansky protest je potrestaný.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024