„Poklady starých mám“ je projekt, na ktorého realizáciu sme získali finančné prostriedky od Fondu GSK. Do Jarnej výzvy 2012, ktorú Fond GSK vyhlásil v apríli, sa prihlásilo 55 občianskych združení a organizácií so svojimi projektmi. Podporu Fondu získalo spolu 26 projektov a celková pridelená suma dosiahla 20 280 eur. Medzi hlavné kritériá, ktoré museli projekty spĺňať, patrila inovatívnosť, dlhodobá udržateľnosť projektu a merateľný dopad na začlenenie seniorov do spoločnosti. Projekt „Poklady starých mám“ sa zameriava na medzigeneračné prepojenie medzi seniormi a deťmi/ mládežou.

[youtube oEemdQUMxHA]

Projekt ponímal realizáciu 7 kurzov – tvorivých dielní, kde „patrónka“ projektu p. Jana Bertová spolu s dôchodkyňami naučila deti rôznym typom ručných prác, predovšetkým aranžovaniu a dekorovaniu. Prvá polovica kurzu, ktorý odštartoval už v auguste, sa venovala viac menej jesennej tematike – vytvárali rôzne košíčky, venčeky či stromčeky. Pani Bertová im na začiatku ukázala základný proces aranžovania a dekorovanie bolo už len na ich fantázii. Deti si tiež vyrobili panáčika z pilín a trávového semena, ktorému po polievaní narastú „vlasy“. V rámci vianočnej tematiky sa vyrábali svietniky, venčeky, sánky, anjelici a mnoho iného – podľa detskej fantázie.

V súčasnosti máme za sebou už všetky kurzy, avšak od nového roku pokračujeme ďalej. Bližšie informácie o nadchádzajúcich tvorivých dielňach budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.

Ďalej: Fotogaléria 

 

 


.

INAT Rezanie laserom