Posledné zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo 12.12.2012 o 12.12 v Skalici.

Zastupiteľstvo sa prvýkrát konalo mimo územia krajského mesta a podľa slov predsedu TTSK Tibora Mikuša ide o vytvorenie novej tradície. Samotnému zasadnutiu predchádzalo prijatie u primátora mesta Skalica Stanislava Chovanca. Pri tejto príležitosti sa župan TTSK, podpredsedovia TTSK a poslanci kraja zapísali do kroniky mesta.
Záverečné zasadnutie zastupiteľstva v roku 2012 sa konalo v historickej budove kultúrneho domu za účasti 32 poslancov TTSK. Na programe bolo devätnásť bodov rokovania. Najdôležitejším a najviac diskutovaným bolo odhlasovanie rozpočtu TTSK na roky 2013 – 2015. Budúcoročný rozpočet bude hospodáriť s prebytkom 5,5 milióna eur. V nasledujúcom roku bude TTSK pracovať s príjmami približne 102 miliónov eur a výdavkami viac ako 96 miliónov eur.
„Jedným z rámcov pre rozpočet je konsolidácia verejných financií. Z toho vyplynulo akým spôsobom sa jednotlivé kraje majú podieľať na tejto konsolidácii. Sú to jednotky miliónov eur pre každý kraj. Aj preto sme sa zaviazali k memorandu, na základe ktorého ušetríme v budúcom roku päť percent na osobných a desať percent na bežných výdavkov. Všetci predsedovia samosprávnych krajov jednomyseľne toto memorandum podporili,“ uviedol predseda TTSK Tibor Mikuš.
Poslanci TTSK zároveň jednohlasne podporili návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu na budúci rok pre Podporu kultúrnych a umeleckých aktivít, Podporu činnosti mládežníckych aktivít, Podporu aktivít zameraných na pomoc sociálne odkázaných občanov, Podporu zdravia a prevencie chorôb TTSK a Podporu športových aktivít pre všetkých.
Poslanci schválili aj návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Galéria Jána Koniarka akademického architekta Róberta Nemčeka od 1.1.2013. Všetky body riadneho 20. zasadnutia Zastupiteľstva TTSK zastupiteľstva boli schválené. „Ciele, ktoré sme si dali pre tento rok sme splnili. Som hrdý na to, že nespĺňame len veci, ktoré nám ukladá zákon, ale robíme aj mnohé aktivity navyše, ktoré nám zákon neukladá. Aj vďaka tomu sme ako jediný región Európy získali cenu Európskej komisie ako Podnikateľský región roka 2012.“

Tatiana Čuperková


.
Toto je čítané

BSK: Dvanásty ročník súťaže Vráťme knihy do škôl spoznal víťazov

Dvanásty ročník celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl, zameranej na podporu čítania…

BM: Ustekana sobota