Takmer tridsať hliadok dopravnej a poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave bude v utorok (18.12.)  na území celého kraja vykonávať osobitnú kontrolu.

V čase medzi 13.00 hod až 20.00 hod sa hliadky zamerajú na kontrolu zákazu požívania alkoholu a návykových látok vodičmi pred a počas jazdy. Kontrolovať budeme aj dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti a nevynecháme ani kontrolu technickej spôsobilosti vozidiel.

U nemotorových účastníkov cestnej premávky sa zameriame nielen na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, ale aj na používanie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti. U cyklistov skontrolujeme okrem povinnej výbavy bicykla aj používanie ochrannej cyklistickej prilby pri jazde mimo obce.

Petra Hrášková


.

Lakovanie a Pieskovanie