Obec Závod bola úspešná v žiadosti o dotáciu na zriadenie posilňovne v rámci projektu Vytvorenie podmienok pre mimoškolské aktivity v oblasti športu pre mladistvých.

Účel dotácie 3000 eur z Ministerstva vnútra SR je na účel Podpora aktivít v oblasti prevencie proti páchaniu trestnej činnosti alebo protiprávneho konania mladistvými osobami. Obec nakúpila za poskytnuté financie posilňovacie stroje a náradie. Samotná posilňovňa bude sprístupnená už začiatkom roka 2013.


.

Je ok, ak nie si ok BSK