Už v jarných mesiacoch tohto roka by sa na diaľnici D2 pri Moravskom Svätom Jáne malo začať s budovaním ,,zeleného mosta“, ktorý uľahčí voľný pohyb zvierat. Informácia odznela na decembrovom verejnom zhromaždení, kde bol občanom predstavený jedinečný projekt Alpsko-Karpatského koridoru.

Na výstavbe koridoru sa dohodla slovenská aj rakúska strana, memorandum o spolupráci pri ochrane životného prostredia v alpsko-karpatskom koridore podpísali začiatkom minulého roka zástupcovia vlád, samospráv a diaľničných spoločností oboch krajín. Cieľom rozsiahleho projektu je obnova migrácie voľne žijúcej zveri medzi Alpami a Karpatmi, ale aj zvýšenie bezpečnosti cestujúcich na diaľnici, kde často dochádza k zrážkam áut so zvieratami. Vypracovanie projektovej dokumentácie na zelený most bolo spolufinancované z európskych fondov, z Programu cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko 2007 – 2013. Samotná výstavba koridoru bude financovaná zo štátneho rozpočtu, pričom odhadovaná cena je 7,5 milióna eur. Koridor by mal byť dokončený v roku 2014.

Miroslava Kovaríková
článok bol uverejnený v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota