Na SSOŠ VIA HUMANA sa každoročne sa koná prezentácia z anglického jazyka, na ktorej sa podieľajú študenti, ktorých maturitným jazykom je anglický jazyk.

Študenti tretieho ročníka nacvičili moderné prevedenie klasickej českej rozprávky Tři oříšky pro Popelku. Do divadelného predstavenia bolo zapojených 26 študentov. V divadelnom predstavení sa striedalo hovorené slovo so spevom a tancom a nechýbala tzv. „nadsádzka“ formou vtipných vsuviek, ktoré by ste v rozprávke nečakali. Cieľom prezentácie bola praktická realizácia nadobudnutých vedomostí metódami demonštračnými, metódami zážitkového vyučovania, hrania rolí a výchovnej dramatiky.


Najlepšie atmosféru vystihla študentka Deniska Plešová, ktorá uviedla : „My, študenti tretieho ročníka, nacvičujeme divadelnú scénku v cudzom jazyku, aby sme našim spolužiakom predviedli divadlo v angličtine pod názvom Cinderella and 3 hazel-nuts, ktoré bolo moderným prevedením klasickej českej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku. Pod réžiou pani profesorky Janky Obuchovej. Museli sme poctivo nacvičovať a nezameškávať školu, aby vystúpenie vyšlo na výbornú. Posledné dni pred premiérou sme zháňali potrebné veci, aby sme sa trafili do témy nielen slovom ale aj vizážou. Dokonca, väčšina z nás nemala s hraním žiadne skúsenosti, mala obavy, že to nezvládne, no navzájom sme sa podporovali a nakoniec sme sa zabavili, myslím, že aj obecenstvo sme pobavili a naše vystúpenie dopadlo, aj keď s vypätím nervov, lepšie, ako sme očakávali.“
Budeme čakať na ďalšie pekné aktivity, ktoré naši študenti budú realizovať. Pretože aj skúsenosťou sa učíme.

VIA HUMANA Skalica


.

BM: Ustekana sobota