Program aktivít v národnej Svätyni v Šaštíne – Bazilike Sedembolestnej Panny Márie.

1. týždeň
2. február: Fatimská sobota
(14.30 – 16.00, Bazilika Sedembolestnej)
Posvätný ruženec s meditáciami, požehnanie, svätá omša s príhovorom biskupa.

2. týždeň
6. február: Katechéza k roku viery
(18.00, Bazilika Sedembolestnej)
Počas svätej omše, téma: Cirkev ako Boží ľud

8. február: Apoštol medzi nami: Otec biskup Jozef Haľko
(19.00, Sála kláštora)
Otvorené modlitebné stretnutie spoločenstva Modlitby za kňazov

3.týždeň
13. február: Katechéza k roku viery
(18.00, Bazilika Sedembolestnej)
Počas svätej omše, téma: Kristovo telo ako Chrám D. S.

15 – 17. február: Púť zaľúbených: Vyberám si vernosť!
Celoslovenské stretnutie mladých zaľúbených, 6. ročník
www.zalubeni.sk

4. týždeň
20. február: Katechéza k roku viery
(18.00, Bazilika Sedembolestnej)
Počas svätej omše, téma: Znak jednoty a svätosti

5. týždeň
27. február: Katechéza k roku viery
(18.00, Bazilika Sedembolestnej)
Počas svätej omše, téma: Všeobecná a misijná Cirkev

Podrobné informácie môžete získať na www.bazilika.sk alebo na sociálnej sieti Facebook: Bazilika Sedembolestnej.


.

BM: Ustekana sobota