Zväz záhradkárov Sekule pozýva všetkých svojich členov a záujemcov o členstvo v SZZ na praktickú inštruktáž predjarného rezu ovocných drevín, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3. februára 2013 o 14. hodine v záhrade podpredsedu ZO pána Štefana Mračnu č.d. 185.

Na praktickú inštruktáž, ktorú povedie predseda ZO Ing. Kunštek so zameraním na výchovný rez mladých stromčekov v prvých rokoch po výsadbe, si prineste záhradnícke nožnice a pílku. Účastníkov upozorňujeme, aby sa primerane obliekli a tiež zvolili vhodnú obuv !
Výbor ZO sa teší na Vašu účasť.

Alojz Kunštek


.

Osobnosti kraja BSK