V rebríčku pôrodníc 2012 skončila pôrodnica v Skalici na poslednom mieste v rámci Slovenska. 

Vďaka 3165 hodnoteniam mamičiek, názorom 14-tich expertov z oblasti perinatológie a koordinátorom projektu HPI a rodinka.sk, vznikol v roku 2012 rebríček pôrodníc, ktorý hodnotí ich služby, kvalitu zdravotnej starostlivosti i spokojnosť mamičiek.

Ďalej: Vyjadrenie vedenia skalickej nemocnice

Zatiaľ čo v prvom ročníku projektu sa organizátori zamerali na mapovanie služieb pôrodníc a na hodnotenie spokojnosti mamičiek, druhý ročník prináša zásadné novinky. Tými sú hodnotenie služieb poskytovaných pôrodnicami a expertné hodnotenie, ktoré sa zameriava na hodnotenie medicínskej kvality zdravotnej starostlivosti slovenských pôrodníc.

Hodnotenie v roku 2012 teda pozostáva z troch častí s rovnakou dôležitosťou:

  1. EXPERTNÉ HODNOTENIE: hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti
  2. HODNOTENIE SLUŽIEB poskytovaných pôrodnicou
  3. HODNOTENIE SPOKOJNOSTI mamičiek

Celkové hodnotenie pôrodníc (výber z Bratislavského a Trnavského kraja)
1. Fakultná nemocnica Trenčín 78,8%
2. KNsP Čadca 69,3%
3. Univerzitná nemocnica Bratislava Antolská 68,6%
4. Pôrodnica Sanatórium Koch Bratislava 68,4%

7. Univerzitná nemocnica Bratislava Kramáre 63,5%

10 Fakultná nemocnica Trnava 60,9%

31. Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov 53,6%

54. NsP Skalica 33,7%

Zdroj: Rodinka.sk

.

BM: Ustekana sobota