Rekreačné stredisko Gazárka Šaštín Stráže prijíma žiadosti brigádnikov – študentov, na parkovisko a upratovanie chatiek, vo veku od 18-26 rokov. Žiadosti prijíma od mesiaca február do konca apríla. Brigáda je na mesiace júl a august.

Žiadosti posielajte na adresu: Gazárka s.r.o., Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže.

V prípade bližších informácii sa môžete informovať osobne v Turistickej informačnej kancelárii na Námestí Slobody v Bazilikone alebo na tel. 034/65 92 348 , 0905 412 568.


.

BM: Ustekana sobota