Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič si vybral Malacky ako ukážku dobrého fungovania centra voľného času a dobrej spolupráce samosprávy s CVČ.

Vo štvrtok 7. februára zavítal do Malaciek minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Na tlačovej konferencii vysvetlil nový spôsob financovania centier voľného času. Minister si vybral Malacky ako ukážku dobrého fungovania centra voľného času a dobrej spolupráce samosprávy s CVČ. Dušan Čaplovič navštívil ZŠ Dr. J. Dérera, kde sa práve konala geografická olympiáda organizovaná centrom voľného času. Minister vyzdvihol spoluprácu CVČ v Malackách so základnými školami a školskými klubmi detí. Po prehliadke školy a stretnutiach so žiakmi diskutoval s vedením mesta a školy, s učiteľmi i riaditeľkou CVČ.

Na tlačovej konferencii minister uviedol, že nové nastavenie financovania CVČ je transparentné a efektívne a postihne najmä tie centrá, ktoré za predošlého financovania vykazovali fiktívne deti. „Na každé dieťa v SR je naviazaný finančný príspevok, pretože každé dieťa má mať príležitosť zúčastňovať sa mimoškolských aktivít,“ povedal minister. Minister ocenil, že malacké CVČ má plnú podporu mesta. „Musím povedať, že mesto sa nadštandardne venuje v rámci podielových daní práve centru voľného času.“ Primátor Malaciek dodal, že pre mesto je dôležitosť školstva samozrejmosťou. Jozef Onrejka potvrdil, že všetky financie určené pre CVČ idú do CVČ: „Malacky nie sú prípadom, kde by sme pri prenesenom výkone štátnej správy neposkytovali všetky financie školám na mzdový normatív a osobné náklady, ako to je zrejme v iných mestách.”

Michaela Janotová


.
Toto je čítané

BSK: Dvanásty ročník súťaže Vráťme knihy do škôl spoznal víťazov

Dvanásty ročník celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl, zameranej na podporu čítania…

BM: Ustekana sobota